Voor professioneel, onafhankelijk advies voor bouw, verbouw en bouwvergunningen.

Particulieren

Ik maak een ontwerp op basis van uw wensen en onze kennis. Als u al een ontwerp heeft of als het om een kleine verbouwing gaat dan zorg ik voor de benodigde bouwtekeningen en berekeningen.

Na een oriënterend  gesprek waarbij wij uw wensen inventariseren kunnen wij aan de slag. De eerste ideeën worden uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het is een goed praatstuk waarbij u uw wensen voor het eerst vertaald ziet in een tekening.

Nadat wij er met u uit zijn over hoe het gebouw of de verbouwing er uit komt te zien, hoe groot dat het gebouw wordt en wat voor soort materialen we gaan gebruiken, beginnen wij aan het definitieve ontwerp.

Als de gemeente heeft aangegeven dat het plan past binnen het bestemmingsplan en de welstandscommissie ook zijn akkoord heeft gegeven kunnen we het plan verder uitwerken en een aannemer uitzoeken. Uiteraard worden voor kleinere verbouwingen vaak geen eisen vanuit de gemeente gesteld. Dit versneld aanzienlijk het ontwerpproces.